Foto: Pixabay

Imajući u vidu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima koju je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila 10. decembra 1948;
Imajući u vidu da ova Deklaracija ima za cilj da obezbedi opšte i delotvorno
priznanje i poštovanje prava proklamovanih u njoj;

Imajući u vidu da je cilj Saveta Evrope postizanje većeg jedinstva između
njegovih članica i da je očuvanje i razvijanje osnovnih ljudskih prava i sloboda
jedan od načina na koji tom cilju treba stremiti;

Potvrđujući iznova svoju duboku veru u one osnovne slobode koje su temelj
pravde i mira u svetu i koje se najbolje održavaju stvarnom političkom
demokratijom, s jedne strane, i zajedničkim shvatanjem i poštovanjem ljudskih
prava od kojih one zavise, s druge strane;

Rešene da, kao vlade evropskih zemalja koje su sličnih pogleda i imaju zajedničko
nasleđe političkih tradicija, ideala, slobode i vladavine prava, preduzmu prve korake
za skupno ostvarivanje izvesnih prava navedenih u Univerzalnoj deklaraciji,

Sporazumele su se o sledećem:

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

Rim, 4. novembra 1950.
Vlade potpisnice ove Konvencije, kao članice Saveta Evrope,

Prethodni tekstObezbeđivanje pristupa informacijama za potrebe istraživanja – Uporedna analiza
Sledeći tekstSlobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika