RERI

  0
  450

  Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (Renewables and Environmental Regulatory Institute) – „RERI“ je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

  RERI koristi moć prava i pravnih argumenata u zaštiti životne sredine i promoviše pravo na pristup pravdi u pitanjima zaštite životne sredine kao temeljeno ljudsko pravo.

  RERI okuplja advokate, pravnike, aktiviste i stručnjake u oblasti zaštite životne sredine koji veruju da su vladavina prava i odgovorna javna vlast neophodni preduslovi za zaštitu i očuvanje životne sredine.

  RERI

  Prethodni tekstPoverenik: Prekršajne kazne za ćutanje administracije
  Sledeći tekstKonferencija: Izmene zakona o slobodnom prustupu informacijama štite organe vlast