Čin treći: Podrška i primedbe koje nisu propraćene amandmanima

Pregled poslaničkih izlaganja o predlogu izmena Zakona o pristupi informacijama od javnog značaja sa komentarima Većina narodnih poslanika koji su učestvovali u diskusiji je podržala izmene zakona, pri čemu su se uglavnom osvrtali na novine koje je prethodno predstavila ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović. Zanimljivo je da je nekoliko narodnih poslanika, iz … Continue reading Čin treći: Podrška i primedbe koje nisu propraćene amandmanima