Koalicija

2
1482

O Koaliciji za slobodu pristupa informacijama

Koalicija za slobodu pristupa informacijama je nastajala u godinama kada građani Srbije još nisu imali Ustavom i Zakonom garantovano pravo na pristup informacijama u posedu organa vlasti. Ranijih 2000- tih pojedine nevladine organizacije su se individualno zalagale za uspostavljanje takvog prava i nudile državnim organima konkretne predloge za zakonsko uređivanje ovih materija, od kojih je jedan, u modifikovanom obliku, prihvaćen.

Posle dugih priprema, upornog insistiranja nevladinih organizacija, medijskih institucija i dela medija, dijaloga između civilnog društva i državnih institucija (Vlade i Narodne skupštine) koji je u kontinuitetu naizmenično uspostavljan, prekidan i nastavljan tokom četiri godine, Srbija je konačno dobila Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Zakon je usvojen i stupio je na snagu 13. novembra 2004. godine. Nedugo potom, 22.12.2004. izabran je i prvi Poverenik za informacije od javnog značaja.

Međutim, tokom prve godine primene Zakona pretila je velika opasnost da novouspostavljeno pravo ostane „mrtvo slovo na papiru“, jer Vlada i Skupština nisu obezbedile materijalne i tehničke uslove da ova nova institucija u punom kapacitetu preuzme i počne da vrši svoja ovlašćenja.

U takvim okolnostima, nevladine organizacije koje su i do tada bile glavni zagovornici slobode pristupa informacijama udružile su se u neformalnu Koaliciju za slobodu pristupa informacijama, kako bi udruženim naporima doprineli da Zakon zaživi u punom obimu. Između ostalog, Koalicija je početkom 2005. pripremila Vodič za primenu Zakona i organizovala brojne promocije u gradovima širom Srbije, kako bi građani i novinari bolje razumeli svoja prava i način kako da ih ostvare, a službenici organa vlasti svoje dužnosti.

U potonjim godinama, Koalicija je uvek stajala na braniku prava na pristup informacijama, tako što je podržavala rad Poverenika i branila nezavisnost ove institucije, ukazivanjem na nedopustive pokušaje da se pravo na pristup informacijama umanji kroz odredbe drugih propisa ili neadekvatnim tumačenjima Zakona, podnošenjem i promocijom zahteva za pristup informacijama, žalbi i tužbi koje su imale za cilj skidanje velova tajni koji su prekrivali one informacije na koje građani imaju legitimno pravo. Koalicija je takođe podnosila predloge za unapređenje zakonskih rešenja.

Koaliciju je osnovalo sedam nevladinih organizacija sa sedištem u Beogradu, koje su svojim prethodnim radom bile prepoznatljive u oblasti zaštite i promocije ljudskih prava, i to: Beogradski centar za ljudska prava, Centar za anti-ratnu akciju, Centar za unapređivanje pravnih studija, Fond za otvoreno društvo (kao koordinator), Građanske inicijative, Komitet pravnika za ljudska prava – Yucom, Transparentnost Srbija. Početkom 2005. koaliciji se pridružilo šest nevladinih organizacija iz drugih gradova: Udruženje građana «Sretenje» iz Požege, Građanski savet opštine Kraljevo; Forum iuris, Novi Sad; Centar za civilnu edukaciju, Vršac; Resurs centar Negotin; Toplički centar za demokratiju i ljudska prava, Prokuplje. Nešto kasnije, koaliciji su se pridružili i Civilno udruženje Mađara u Srbiji „Argus“ i Narodni parlament iz Leskovca.

U potonjim godinama, Koaliciji su se pridružile i druge nevladine organizacije koje su kasnije osnovane, a koje su prepoznale značaj zajedničke borbe za slobodu pristupa informacijama.

Koalicija je intenzivirala svoje aktivnosti počev od 2018. godine, kada je otvoren proces konsultacija o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, a zatim i tokom izbora Poverenika za informacije 2019. Sajt Koalicije je objavljen tokom nove javne rasprave o novom nacrtu izmena i dopuna Zakona, u junu 2021.

Trenutno su u okviru Koalicije aktivne sledeće organizacije (po abecednom redosledu):

Beogradski centar za bezbednosnu politiku 

Beogradski centar za lјudska prava

CRTA

Fondacija za otvoreno društvo

Građanske inicijative

Inicijativa mladih za lјudska prava

Komitet pravnika za lјudska prava

Odbor za lјudska prava Niš

Partneri za demokratske promene Srbija

PRAXIS

SHARE Fondacija

Toplički centar za demokratiju i lјudska prava 

Transparentnost Srbija

Udruženje građana Sretenje, Požega

Koalicija za slobodu pristupa informacijama aktivno sarađuje sa brojnim drugim nevladinim organizacijama i savezima NVO u Republici Srbiji i inostranstvu, kao i sa državnim organima, međunarodnim institucijama, medijima, akademskom zajednicom i građanima koji žele da na kvalitetniji način ostvare pravo na pristup informacijama.

Prethodni tekstCrvene linije: Odbraniti dostignuti nivo prava javnosti da zna
Sledeći tekstFondacija za otvoreno društvo

2 KOMENTARA

Komentarisanje je zabranjeno