Обавештење о Јединственом информационом систему информатора о раду

0
358

У складу са изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, окончан је законски рок за органе власти да израде информатор о раду у Јединственом информационом систему информатора о раду. Објављивање информатора о раду представља једну од мера за унапређивање јавности рада органа власти, у складу са истим законом.

Овај информациони систем води и одржава Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, а приступа му се преко веб адресе https://informator.poverenik.rs/pristup. Успостављањем истог информационог система омогућено је сваком кориснику интернета да се на једном месту упозна са информаторима о раду свих органа власти, од највиших државних органа, преко покрајинских и органа локалне самоуправе, јавних предузећа, установа, привредних друштава чији су оснивач или већински чланови други органи власти, па све до месних заједница.

На данашњи дан своју законску обавезу објављивања информатора о раду извршило је преко пет хиљада органа власти, док преостали и даље објављују исте, чиме се количина података у овом информационом систему у континуитету увећава. На овај начин учињен је значајан напредак у области отворених података и транспарентности органа власти, како би грађани могли на једноставан и ефективан начин да остваре своје право на приступ информацијама од јавног значаја.

Prethodni tekstIstraživanja Partnera Srbija pokazuju nazadovanje institucija u oblasti transparentnosti – najmanje transparentni najviši državni organi
Sledeći tekstKada sudija zaboravi na Zakon i manire