Dan prava javnosti da (ne)zna

0
363

Javnost još uvek očekuje potpune i proverljive informacije o testiranim, obolelim i preminulim licima iz informacionog sistema COVID-19.

Javna potvrda sumnji da su tokom leta objavljivani netačni podaci o broju preminulih lica od COVID – 19, prebacivanje odgovornosti za to na neimenovene „informatičare“, i odsustvo bilo kakve reakcije od strane „informatičara“, instituta „Milan Jovanović – Batut“ i Vlade Srbije, više nego ikad potvrđuje potrebu da javnosti budu stavljeni na raspolaganje autentični podaci iz Informacionog sistema COVID-19. Jedino na taj način je moguće proveriti da li je do netačnosti došlo prilikom unosa podataka u bazu ili su oni naknadno lažirani.

U Srbiji je pravo na pristup informacijama tokom pandemije ozbiljno ugroženo neopravdanim označavanjem tajnosti, naročito kada je reč o nabavkama medicinske opreme. Štaviše, ni podaci o broju testiranih, obolelih i preminulih lica, koji se svakodnevno saopštavaju građanima, i dalje nisu proverljivi, i pored toga što su argumentovane sumnje u njihovu autentičnost ozbiljno narušile poverenje građana.

Koalicija za slobodu pristupa informacijama, uz podršku više desetina organizacija građanskog društva i medija, podnela je sredinom jula Institutu zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut” zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, sa ciljem objavljivanja pouzdanih informacija o epidemiološkoj situaciji u Republici Srbiji i uspostavljanja poljuljanog poverenja između vlasti i građana.

Budući da je reč o nespornom interesu javnosti da sazna podatke koji su od značaja za zaštitu zdravlja stanovništva, Batut je bio dužan da po ovom zahtevu postupi u roku od 48 sati. U odgovoru na zahtev Batut je organizacije civilnog društva uputio na sajt Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Međutim, iz odgovora Kancelarije nedvosmisleno proizlazi da podaci kojima raspolaže ovaj organ nisu potpuni, odnosno, da se na sajtu ove Vladine Kancelarije ne objavljuju podaci koji bi bili preuzeti direktno iz baze Informacionog sistema COVID-19, koji je uspostavljen na osnovu zaključka Vlade..

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je, rešavajući po žalbi 90 udruženja, rešenjem naložio Batutu da dostavi tražene informacije u roku od sedam dana. Institut “Batut” je rešenje primio 4.9.2020. godine, ali ni posle gotovo mesec dana nije postupio po nalogu Poverenika. Koalicija je podnela Povereniku predlog za sprovođenje rešenja.

Podsećamo:

Tokom juna meseca, izveštavanje o podacima iz Informacionog sistema COVID-19, a koji se tiču zaraženih virusom SARS-CoV-2, preminulih i drugih epidemioloških podataka, dovelo je do uznemirenja javnosti. Izveštavanje je istovremeno bilo u direktnoj suprotnosti sa obavezom koju je uspostavila sama Vlada Republike Srbije Zaključkom o uspostavljanju IS COVID-19. Naime, ovim zaključkom propisana je obaveza ažurnog prikupljanja ovih podataka u otvorenom formatu, kao i dostavljanje anonimizovanih podataka Kancelariji za informacione tehnologija i elektronsku upravu, koja treba da ih objavljuje na zvaničnoj internet stranici https://covid19.data.gov.rs/. .

SHARE Fondacija je mapirala tokove podataka u državnom Informacionom sistemu COVID-19 (analiza + video) iz čega jasno proizlazi da ne bi smelo da dođe do nekonzistentnosti u podacima ukoliko se sistem koristi na način koji je predviđen propisima i uputstvima koje je država donela.

U izjavi za N1, dr Predrag Kon iz Kriznog štaba, 30.9.2020, rekao je „da je Krizni štab saopštavao sve podatke koje je imao, da nije ništa sakriveno, a da su za razliku broja umrlih od onih koji su zvanično saopštavani, odgovorni informatičari koji su davali netačne podatke”.

Pravo na istinito, potpuno i blagovremeno informisanje o pitanjima od javnog značaja, odnosno pravo na pristup informacijama, osnovno je pravo svakog lica. Nadamo se da će tražene informacije biti dostavljene bez daljeg odlaganja, kako bi se u javnosti otklonile sumnje i povratilo poverenje u zdravstveni i epidemiološki sistem, i kako građani Srbije ne bi ostali uskraćeni u ostvarivanju prava na obaveštenost koje im garantuje i Ustav Srbije i međunarodne konvencije čiji je Srbija potpisnik.

Javnost još uvek očekuje potpune i proverljive informacije o testiranim, obolelim i preminulim licima iz informacionog sistema COVID-19.

Javna potvrda sumnji da su tokom leta objavljivani netačni podaci o broju preminulih lica od COVID – 19, prebacivanje odgovornosti za to na neimenovene „informatičare“, i odsustvo bilo kakve reakcije od strane „informatičara“, instituta „Milan Jovanović – Batut“ i Vlade Srbije, više nego ikad potvrđuje potrebu da javnosti budu stavljeni na raspolaganje autentični podaci iz Informacionog sistema COVID-19. Jedino na taj način je moguće proveriti da li je do netačnosti došlo prilikom unosa podataka u bazu ili su oni naknadno lažirani.

U Srbiji je pravo na pristup informacijama tokom pandemije ozbiljno ugroženo neopravdanim označavanjem tajnosti, naročito kada je reč o nabavkama medicinske opreme. Štaviše, ni podaci o broju testiranih, obolelih i preminulih lica, koji se svakodnevno saopštavaju građanima, i dalje nisu proverljivi, i pored toga što su argumentovane sumnje u njihovu autentičnost ozbiljno narušile poverenje građana.

Koalicija za slobodu pristupa informacijama, uz podršku više desetina organizacija građanskog društva i medija, podnela je sredinom jula Institutu zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut” zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, sa ciljem objavljivanja pouzdanih informacija o epidemiološkoj situaciji u Republici Srbiji i uspostavljanja poljuljanog poverenja između vlasti i građana.

Budući da je reč o nespornom interesu javnosti da sazna podatke koji su od značaja za zaštitu zdravlja stanovništva, Batut je bio dužan da po ovom zahtevu postupi u roku od 48 sati. U odgovoru na zahtev Batut je organizacije civilnog društva uputio na sajt Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Međutim, iz odgovora Kancelarije nedvosmisleno proizlazi da podaci kojima raspolaže ovaj organ nisu potpuni, odnosno, da se na sajtu ove Vladine Kancelarije ne objavljuju podaci koji bi bili preuzeti direktno iz baze Informacionog sistema COVID-19, koji je uspostavljen na osnovu zaključka Vlade..

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je, rešavajući po žalbi 90 udruženja, rešenjem naložio Batutu da dostavi tražene informacije u roku od sedam dana. Institut “Batut” je rešenje primio 4.9.2020. godine, ali ni posle gotovo mesec dana nije postupio po nalogu Poverenika. Koalicija je podnela Povereniku predlog za sprovođenje rešenja.

Podsećamo:

Tokom juna meseca, izveštavanje o podacima iz Informacionog sistema COVID-19, a koji se tiču zaraženih virusom SARS-CoV-2, preminulih i drugih epidemioloških podataka, dovelo je do uznemirenja javnosti. Izveštavanje je istovremeno bilo u direktnoj suprotnosti sa obavezom koju je uspostavila sama Vlada Republike Srbije Zaključkom o uspostavljanju IS COVID-19. Naime, ovim zaključkom propisana je obaveza ažurnog prikupljanja ovih podataka u otvorenom formatu, kao i dostavljanje anonimizovanih podataka Kancelariji za informacione tehnologija i elektronsku upravu, koja treba da ih objavljuje na zvaničnoj internet stranici https://covid19.data.gov.rs/. .

SHARE Fondacija je mapirala tokove podataka u državnom Informacionom sistemu COVID-19 (analiza + video) iz čega jasno proizlazi da ne bi smelo da dođe do nekonzistentnosti u podacima ukoliko se sistem koristi na način koji je predviđen propisima i uputstvima koje je država donela.

U izjavi za N1, dr Predrag Kon iz Kriznog štaba, 30.9.2020, rekao je „da je Krizni štab saopštavao sve podatke koje je imao, da nije ništa sakriveno, a da su za razliku broja umrlih od onih koji su zvanično saopštavani, odgovorni informatičari koji su davali netačne podatke”.

Pravo na istinito, potpuno i blagovremeno informisanje o pitanjima od javnog značaja, odnosno pravo na pristup informacijama, osnovno je pravo svakog lica. Nadamo se da će tražene informacije biti dostavljene bez daljeg odlaganja, kako bi se u javnosti otklonile sumnje i povratilo poverenje u zdravstveni i epidemiološki sistem, i kako građani Srbije ne bi ostali uskraćeni u ostvarivanju prava na obaveštenost koje im garantuje i Ustav Srbije i međunarodne konvencije čiji je Srbija potpisnik.

Spisak organizacija po abecednom redu:

 1. Akademija ženskog liderstva
 2. Akademska inicijativa “Forum10”
 3. Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija “Lokal pres”
 4. Asocijacija onlajn medija – AOM
 5. Astra
 6. Bečejsko udruženje mladih
 7. Beogradska otvorena škola
 8. Beogradski centar za bezbednosnu politiku *
 9. Beogradski centar za ljudska prava *
 10. BIRODI
 11. Boom93, Privredno društvo Boom93 d.o.o.
 12. Centar modernih veština
 13. Centar za integritet, Niš
 14. Centar za istraživačko novinarstvo Srbije – CINS
 15. Centar za monitoring i aktivizam – CEMA
 16. Centar za podršku ženama
 17. Centar za praktičnu politiku
 18. Centar za prava deteta
 19. Centar za primenjene evropske studije- CPES
 20. Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA
 21. Centar za razvoj lokalnih medija
 22. Centar za samostalni život invalida Srbije
 23. Cenzolovka, SĆF
 24. Civil Rights Defenders – Srbija
 25. CRTA *
 26. Da se zna!
 27. Dnevni list Danas, DAN GRAF d.o.o.
 28. Društvo protiv korupcije – DRPKO
 29. FemPlatz
 30. Fondacija “Hajnrih Bel” u Beogradu
 31. Fondacija za otvoreno društvo Srbija*
 32. Građanske inicijative *
 33. Građanski Forum Novi Pazar
 34. Grupa IZAĐI
 35. Grupa za konceptualnu politiku
 36. Helsinški odbor za ljudska prava
 37. Inicijativa mladih za ljudska prava *
 38. Inicijativa za ekonomska i socijalna prava –A11
 39. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S)
 40. Internet portal JUGmedia, Centar za edukaciju i razvoj
 41. Istinomer
 42. Javno glasilo Peščanik
 43. JUGpress, Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije
 44. Južne vesti, Simplicity d.o.o,
 45. Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM *
 46. KontraPRESS
 47. Media i reform centar Niš
 48. Mladenovački glas
 49. Mreža SOS Vojvodina
 50. Nacionalna koalicija za decentralizaciju
 51. Narodni parlament *
 52. Nepušački Edukativni Centar RP
 53. Nezavisno društvo novinara Vojvodine
 54. Nezavisno udruženje novinara Srbije – NUNS
 55. Nova Naša reč
 56. Novinska agencija FoNet
 57. Novosadska novinarska škola
 58. NVO Atina
 59. NVO Roma World
 60. Odbor za ljudska prava Negotin
 61. Odbor za ljudska prava Niš
 62. Odbor za ljudska prava Valjevo
 63. Partneri za demokratske promene Srbija *
 64. Podrinjski Anti-korupcijski Tim – PAKT
 65. Pokret “Novi optimizam”
 66. Portal Dijalog Net
 67. Portal Pressek Agencija „Gerila ADV
 68. Pravni skener
 69. Radio City o.d. Niš
 70. PRAXIS *
 71. Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu
 72. SHARE Fondacija *
 73. Slavko Ćuruvija fondacija
 74. SO Info
 75. Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – LIGA ROMA
 76. Toplički centar za demokratiju i ljudska prava *
 77. Transparentnost Srbija *
 78. Udruženje građana “Dijalog”
 79. Udruženje građana Institut za istraživanje korupcije „Kareja”
 80. Udruženje građana Negotin-Majdanpek-Kladovo-Bor – NE-BO
 81. Udruženje građana Sretenje, Požega *
 82. Udruženje mladih “Naš svet, naša pravila”
 83. Udruženje novinara Srbije – UNS
 84. Udruženje Forum žena Prijepolja
 85. UG Pravo na pravo (PnP) Niš
 86. Užički centar za ljudska prava i demokratiju
 87. Vreme, NP “VREME” d.o.o.
 88. YUROM Centar

  Oznaka „*“ označava članicu Koalicije za slobodu pristupa informacijama

  Izvor

Prethodni tekstSaopštenje – Dan prava javnosti da (ne)zna
Sledeći tekstKoje su informacije od javnog značaja građani najčešće tražili od početka epidemije