Insajderi i dalje nezaštićeni

0
358

Koalicija za slobodu pristupa informacijama ceni spremnost Vlade i Narodne skupštine da posle višegodisnjeg pritiska nezavisnih institucija i civilnog društva donese korektan Zakon o tajnosti podataka i izađe u susret većini zahteva koje smo pred zakonodavce postavljali. Sa druge strane, istoga dana, Narodna skupština ipak nije imala sluha da u potpunosti uredi oblast Slobodnog pristupa informacijama.

Zakon o tajnosti podataka, konačno, prvi put uvodi definisan sistem stepena tajnosti, usklađen sa standardima koji važe u EU i regionu i omogućava nesmetanu saradnju na polju bezbednosti. Više od tri stotine anahronih propisa i akata, koji su ovu oblast do sada uređivali zamenjeno je novim Zakonom i moraće se usaglasiti sa njegovim odredbama.

Kao posledicu primene Zakona o tajnosti podataka, Koalicija za slobodu pristupa informacijama s pravom očekuje da veliki broj dokumenata, koje su tajne službe, a i drugi organi bez ikakvog razloga skrivali, postanu dostupni javnosti.

Koraci koji slede, a koji će i odrediti sudbinu i upotrebnu vrednost ovog zakona je u prvom redu njegova primena. Tako će Koalicija za slobodan pristup informacijama, već od stupanja na snagu novog zakona 1. januara testirati Zakon, kako bi ustanovila da li je u Srbiji promenjen odnos prema tajnama i da li će građani imati nesmetan uvid u informacije od javnog značaja.

Drugi zakon koji je usvojen 11. decembra je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i on donosi izvestan napredak u odnosu na raniji Zakon iz 2004. godine, ali ga nije u celosti popravio jer ne uvodi adekvatnu zaštitu insajdera, tj. duvača u pištaljku, što je bila sadržina amandmana Zaštitnika građana, koji Narodna skupština nije usvojila. Time nije poštovana obavezujuća preporuka GRECO grupe zemalja za borbu protiv korupcije da Srbija uredi pravni položaj “insajdera”, tj. „duvača u pištaljku“, a rok za izvršenje te preporuke je bio decembar 2007. godine. Zaštita insajdera je neophodna kako za dalju borbu protiv korupcije, tako i za otvorenost sistema države prema građanima.

Napominjemo da će Koalicija i dalje insistirati na uvođenju zaštite „insajdera“, kao i na otklanjanju drugih grešaka u sistemu slobodnog pristupa informacijama, a koje Vlada, a ni narodni poslanici ovog puta nisu usvojili, kako bi građani mogli u potpunosti da ostvare pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Građanske inicijative

Komitet pravnika za ljudska prava

Beogradski centar za ljudska prava

Inicijativa mladih za ljudska prava

Transparentnost Srbija

Fond za otvoreno društvo

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava

Resurs centar Negotin

Građanski savet opštine Kraljevo

Narofni parlament Leskovac

Forum Iuris Novi Sad

Udruženje građana Sretenje Požega

Centar za civilnu edukaciju Vršac

Centar za mir i demokratiju

Civilno udruženje Mađara u Srbiji Argus

Koalicija za slobodu pristupa informacijama, 16.12.2009.

 

Prethodni tekstPoziv Ratelu da preispita pravilnik o čuvanju podataka internet provajdera
Sledeći tekstInformisanost kao najbolja brana korupciji