Komitet pravnika za ljudska prava

  0
  415

  Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) je osnovan 1997. godine kao stručna, volonterska nevladina organizacija čiji su članovi pravni savetnici, uključeni u promovisanje i zagovaranje vladavine prava i zaštitu ljudskih prava, podizanje javne svesti kao i u osnivanje i vođenje građanskih inicijativa, pružanje pravne pomoći žrtvama čija su ljudska prava povređena,  kao i u razvoj saradnje sa domaćim i međunarodnim organizacijama uključenim u zaštitu i promociju ljudskih prava. YUCOM je priznat kao organizacija koja promoviše participaciju građana u pravnim postupcima. Izdvojila se i dobila priznanje kao organizacija koja okuplja veliki broj zaštitnika ljudskih prava.

  Komitet pravnika za lјudska prava

  Prethodni tekstKoalicija
  Sledeći tekstTransparentnost Srbija