Foto: Pixabay

Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija), povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna, organizuju online konferenciju „Odbrana prava javnosti da zna“.

Tema konferencije je stanje u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja i proces izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (u daljem tekstu: Zakon).

Izmene Zakona započele su pre skoro pet godina i od tada ovim povodom formirane dve radne grupe, izrađena su dva nacrta zakona, promenile su se dve vlade, a proces je i dalje u toku.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je poslednji Nacrt izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja 26. jula 2021. godine. Ocena organizacija civilnog društva je da najnoviji nacrt predlaže manje štetnih rešenja u odnosu na prethodne verzije, međutim da se njime suštinski ne unapređuje nivo ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja, niti podstiče proaktivna transparentnost u radu organa vlasti.

Imajući u vidu da proces izmena Zakona još uvek u toku, o stanju prava javnosti da zna u Srbiji na konferenciji će govoriti Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, eksperti SIGMA-e, novinari i predstavnici domaćih i organizacija civilnog društva iz regiona.

“Odbrana prava javnosti da zna”

  1. septembar 2021. godine, 12:00-15:00h

Praćenje događaja putem Zoom aplikacije

11:30 – 12:00 Izjave za medije

12:00 – 13:15 I Panel: Izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja Moderator: Ana Toskić Cvetinović, Partneri Srbija

  • Milan Marinović, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  • Dawid Sześciło, ekspert SIGMA
  • Primož Vehar, ekspert SIGMA
  • Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija, Koalicija za slobodu pristupa informacijama
  • Predstavnik Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (očekuje se potvrda)

13.15 – 13:30 Pauza

13:30-14:30 II Panel: Odbrana prava na pristup infromacijama od javnog značaja Moderator: Radmilo Marković, novinar BIRN

  • Dragan Koprivica, Centar za demokratsku tranziciju, Crna Gora
  • Mirko Popović, Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI)
  • Boban Stojanović, politikolog i istraživač
  • Nikolija Čodanović, novinarka Istinomera
  • Kristina Kalajdžić, Partneri Srbija

14:30 – 15:00 Diskusija

Prethodni tekstPoverenik poništio rešenje RFZO kojim je uskraćen pristup podacima o Covid-19 nabavkama
Sledeći tekstPoverenik: Od novog Zakona očekujem efikasnije sankcionisanje organa vlasti i rukovodilaca