Narodna Skupština Srbije. Foto: Wikipedia

Na sajtu Narodne skupštine pojavio se dugo očekivani predlog izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama!

Prvi utisak Koalicije za slobodan pristup informacijama od javnog značaja (spikoalicija) jeste da je Predlog poboljšan u odnosu na ranije verzije ovog akta.

Najbitnije takve promene su sledeće:

  • U potpunosti je brisan član 13 (“zloupotreba prava”), kao i mogućnost da organi vlasti uskrate informacije uz pozivanje na to da bi postupanje po zahtevu otežalo rad organa vlasti. To je veoma značajno zbog činjenice da za taj osnov uskraćivanja informacija nisu postojali precizni kriterijumi i da se moglo očekivati da će ga organi vlasti koristiti za neosnovano uskraćivanje informacija.
  • Kod izricanja novčanih kazni organu vlasti radi izvršenja Poverenikovih rešenja (od 20 do 100 hiljada dinara), više ne postoji ograničenje u pogledu ukupnog iznosa kazne koje se mogu izreći (u Nacrtu je to ograničenje bilo 500 hiljada dinara).
  • U samom Zakonu je detaljnije uređen sadržaj informatora o radu (npr. u oblasti javnih nabavki, sprovedenih inspekcija i revizija).

Neki od nedostataka na koje civilno društvo ukazuje od početka procesa izmena  su i dalje ostali.

Pre svega, nemogućnost ulaganja žalbe Povereniku u slučajevima kada informacije uskrate Vlada i njene službe, Narodna skupština, Predsednik, Vrhovni sud, Ustavni sud i Republičko javno tužilaštvo. Ovim organima se sada pridružuje i Narodna banka Srbije. U tim slučajevima je moguće voditi samo upravne sporove, koji u praksi traju godinama.

Prethodni tekstKoliko još do otvaranja registara kompanija
Sledeći tekstZakon o slobodnom pristupu informacijama – šta je poboljšano, a koji problemi nisu rešeni