Foto: Pixabay/The Digital Artist

Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Srbiji se u 2019. godini koristilo u velikoj meri, ali se i dalje u velikom obimu teško ostvarivalo bez intervencije Poverenika. Korisnici ovog prava su najčešće građani, potom udruženja građana, predstavnici medija, organi vlasti, političke stranke i njihovi članovi, advokati, privredni subjekti itd. Podnosioci zahteva su najteže dolazili do informacija u vezi sa trošenjem budžetskih sredstva, javnim nabavkama i drugim raspolaganjima javnim sredstvima, evidencijom javne imovine i slično.

Izvestaj-poverenika-2019

Prethodni tekstIzveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2018. godinu
Sledeći tekstSmanjeno pravo na informisanost