Foto: Pixabay

S obzirom na to da učešće građana predstavlja suštinu ideje demokratije;

s obzirom na to da je predstavnička demokratija, zasnovana na pravu građana da slobodno biraju svoje predstavnike u razumnim intervalima, deo zajedničke baštine država članica;

s obzirom na to da neposredna demokratija, zasnovana na pravu učestvovanja na izborima i podnošenja i potpisivanja narodnih inicijativa i zahteva za održavanje referenduma, ima dugu tradiciju u nekim državama članicama;

s obzirom na to da participativna demokratija, zasnovana na pravu određivanja ili uticanja na ostvarivanje ovlašćenja i odgovornosti organa javne vlasti, doprinosi predstavničkoj i neposrednoj demokratiji, te da bi pravo na građansko učešće u političkom odlučivanju trebalo da bude obezbeđeno pojedincima, nevladinim organizacijama (NVO) i građanskom društvu uopšte;

Više na Smernice_za_gradj.ucesce_u_pol.odlucivanjuLAT

Izvor

Prethodni tekstSmernice o ljudskim pravima koja se odnose na slobodu izražavanja na internetu i van njega
Sledeći tekstMeđunarodni pakt o građanskim i političkim pravima