Foto: 22612/Pixabay

Unapređenja nivoa ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, je kao važan ili veoma važan ocenilo 72% ispitanika, rezultat je istraživanja javnog mnjenja, koje su realizovali agencija za istraživanje javnog mnjenja CeSID i kompanija Dexis.

Ovi nalazi ohrabruju jer sve više građana uviđa značaj unapređenja prava na pristup informacijama i medijskih sloboda u borbi protiv korupcije.

Građani su u periodu između 04 i 20. novembra 2021. procenjivali važnost različitih mera i aktivnosti čije bi sprovođenje moglo da dovede do smanjenja nivoa korupcije u zemlji.

Istraživanje sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 1188 punoletnih građana Srbije pokazalo je da nešto više od polovine građana (52%) smatra da je korupcija u velikoj i veoma velikoj meri rasprostranjena u Srbiji. Ovo je najniži nalaz od istraživačkog ciklusa iz 2018. godine, ali se i dalje radi o veoma visokom procentu percepcije postojanja korupcije na nivou države.

Na samom vrhu liste koju je činilo sedam mera nalazi se potreba uvođenja strožijih kazni, uključujući tu i zatvorske, za one koji daju i primaju mito – da je ova mera važna smatra zbirno 85% građana koji procenjuju da ovo predstavlja najbolji način da se utiče na smanjenje korupcije u Srbiji.

Na drugom mestu se nalazi neophodnost pojačane zakonske zaštite onih koji prijavljuju korupciju (uzbunjivača), sa stepenom slaganja od zbirno 81%. Sada se na trećem mestu nalazi potreba unapređenja medijskih sloboda i medijske transparentnosti, koju kao važnu ili veoma važnu izdvaja 76% ispitanika. Transparentnost rada javnih ustanova i dalje je visoko pozicionirana, i nju bira 74% građana.

Isti procenat građana, 74%, smatra da je (veoma) važno ojačati nadzornu i kontrolnu ulogu nezavisnih državnih organa, što je nalaz koji takođe ne odstupa značajno od rezultata dobijenih u prethodnim istraživačkim ciklusima.

Na šestom mestu nalazi se mera unapređenja nivoa ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, koju kao važnu ili veoma važnu bira 72% ispitanika, dok je na sedmom mestu aktivnost edukacije državnih službenika i činovnika o štetnosti korupcije.

Percepcija građana Srbije o važnosti uvođenja mera u borbi protiv korupcije
Prethodni tekstUsvojene izmene Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja
Sledeći tekstPoverenik naložio ministarstva da dostavi podatke po zahtevu SPI koalicije