Foto: Pixabay/Shameersrk

Radi davanja doprinosa zaštiti prava svakog pojedinca sadašnjih i budućih generacija na život u životnoj sredini adekvatnoj njegovom zdravlju i blagostanju, svaka Strana će garantovati pravo na dostupnost informacija, učešće javnosti u donošenju odluka i pravo na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine, u skladu sa odredbama ove konvencije.

zakon_o_ratifikaciji_medjunarodnog_pakta_o_gradjanskim_i_politickim_pravimalat

Izvor

Prethodni tekstSlobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika
Sledeći tekstKonvencija Saveta Evrope o pristupu zvaničnim dokumentima – Tromso konvencija