Uvodna reč Poverenika
Evo, dočekali smo da obeležimo još jedan Međunarodni dan prava javnosti da zna. I, po starom dobrom običaju, još jednu publikaciju Poverenika posvećenu boljem upoznavanju svih potencijalnih korisnika sa pravom javnosti da zna, ka većoj dostupnosti informacija
od javnog značaja u posedu organa javne vlasti.
Međutim, to nikako ne znači da je ovo samo još jedan u nizu međunarodnih dana prava javnosti da zna i još samo jedna u nizu publikacija. Naprotiv, protekli period, bio je, zbog aktuelne pandemije, više nego specifičan.
I ovogodišnja publikacija se stoga prilagodila postojećoj situaciji i praksi službe Poverenika pre i posle ali i za vreme vanrednog stanja. Silom prilika, u proteklom periodu Poverenik se, mnogo češće od uobičajenog, našao u položaju da rešava po žalbama na (ne)postupanje organa vlasti po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja kojima su tražene informacije koje su se odnosile na ugrožavanje i zaštitu javnog zdravlja.

Poznato je da za postupanje po ovim zahtevima važi stroži režim pristupa informacijama oličen, pre svega, u neoborivoj zakonskoj pretpostavci postojanja opravdanog interesa za pristup informacijama i znatno kraćim rokom za postupanje po zahtevu.
Međutim, uprkos tim promenjenim okolnostima, opšti utisak je da su se Poverenik i njegova služba veoma dobro snašli u toj „novoj normalnosti“ i da pravo na pristup informacijama od javnog značaja nije bilo ugroženo, što se može uočiti i čitanjem ove publikacije.
U uverenju da će tako biti i ubuduće ali, ipak, sa željom da sledeći Međunarodni dan prava javnosti da zna i sledeća publikacija
Poverenika budu obeleženi i predstavljeni u uobičajenim normalnim okolnostima,

Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika

Prethodni tekstEvropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
Sledeći tekstZakon o potvrđivanju konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine