Kultura transparentnosti i otvorenosti u javnoj upravi je od suštinskog značaja za utvrđivanje legitimiteta vlasti kao javne službe i razvija odnos poverenja između vlasti i građana i praćenje rizika od korupcije. Konvencija Saveta Evrope o pristupu zvaničnim dokumentima, poznatija kao Tromso konvencija, promoviše ove principe i ratifikacija ove konvencije od strane Srbije je od suštinskog značaja.

Pristup zvaničnim dokumentima

Izvor

Prethodni tekstZakon o potvrđivanju konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine
Sledeći tekstPoverenik poništio rešenje RFZO kojim je uskraćen pristup podacima o Covid-19 nabavkama