Foto: Pixabay/Geralt

 

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja – osnovni tekst (Sl. glasnik RS 120/04)

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja – osnovni tekst

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja – prečišćen tekst (Sl. glasnik RS 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10)

ZakonoSlobodnomPristupuinf.lat

Zakon o tajnosti podataka (Službeni glasnik RS br. 104/09)

Zakon-o-Tajnosti-Podataka

Zakon o opštem upravnom postupku (Sl.glasnik, br. 18/2016)

Zakon-o-Upravnom-Postupku

Zakon o upravnim sporovima (Sl.glasnik 111/09)

Zakon-o-Upravnim-Sporovima

 

 

 

Prethodni tekstPredlog zakona o klasifikaciji informacija
Sledeći tekstPodzakonski akti