Foto: Wikipedia

Pošto je priznavanje urođenog dostojanstva i jednakih i neotuđivih prava svih članova
ljudske porodice temelj slobode, pravde i mira u svetu;
pošto je nepoštovanje i preziranje ljudskih prava vodilo varvarskim postupcima, koji su
vređali savest čovečanstva, i pošto je stvaranje sveta u kojem će ljudska bića uživati
slobodu govora i ubeđenja i biti slobodna od straha i nestašice proglašeno kao najviša
težnja svakog čoveka;

pošto je bitno da ljudska prava budu zaštićena pravnim poretkom kako čovek ne bi bio
primoran da kao krajnjem izlazu pribegne pobuni protiv tiranije i ugnjetavanja;

pošto je bitno da se podstiče razvoj prijateljskih odnosa među narodima;

pošto su narodi Ujedinjenih nacija u Povelji ponovo proglasili svoju veru u osnovna
ljudska prava, u dostojanstvo i vrednost čovekove ličnosti i ravnopravnost muškaraca i
žena i pošto su odlučili da podstiču društveni napredak i poboljšaju uslove života u većoj
slobodi;

pošto su se države članice obavezale da u saradnji s Ujedinjenim nacijama obezbede
opšte poštovanje i primenu ljudskih prava i osnovnih sloboda;

pošto je opšte shvatanje ovih prava i sloboda od najveće važnosti za puno ostvarenje ove
obaveze;

Generalna Skupština proglašava

ovu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima kao zajednički standard koji treba da
postignu svi narodi i sve nacije da bi svaki pojedinac i svaki organ društva, imajući ovu
Deklaraciju stalno na umu, težio da učenjem i vaspitavanjem doprinese poštovanju ovih
prava i sloboda i da postupnim unutrašnjim i međunarodnim merama obezbedi njihovo
opšte i stvarno priznanje i poštovanje kako među narodima samih država članica, tako i
među narodima onih teritorija koje su pod njihovom upravom.

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima

Izvor

Prethodni tekstUstav Republike Srbije
Sledeći tekstObjavljen novi nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja